,

17. maj svjetski dan borbe protiv hipertenzije

Povišen krvni pritisak (hipertenzije) je jedan od najčešćih zdravstvenih problema današnjice i veliki faktor rizika za pojavu najvećeg broja bolesti srca i krvnih sudova. Na području opštine Gračanica u 2015. godini od ukupnog broja propisivanih lijekova 70% odnosi se na lijekove koji se koriste u liječenju kardiovaskularnih oboljenja.
Hipertenzija se definiše kao stanje u kojem je sistolni (gornji-pritisak koji se stvara prilikom otkucaja srca) trajno veći od 140mmHg i dijastolni ( donji-pritisak u krvnim žilama kad srce odmara) trajno pveći od 90mmHg.

Hipertenziju dijelimo na:

Esencijalnu hipetenziju (nepoznatokg uzroka) koja obuhvata 95% svih hipertenzija.
Uzrok esencijalne hipertenzije ne može se ustanoviti.Ona može biti uzrokovana genetskim faktorima i faktorima okoliša.
Sekundarnu hipertenzija koja je izazvana nekim drugim poremećajima( bubrežnim poremećajima, Cushingovim sindromom, bolestima krvnih žila, itd.)

Simpotomi hipertenzije( povišenog krvnog pritiska)
Povišen krvni pritisak je vrlo često bolest koja protiče sa vrlo malo simptoma ili su oni čak i odsutni. Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom mogu imati raznolike simptome, zavisno od toga da li je još neki sistem organa napadnut i oštećen dugogodišnjom hipertenzijom.
Kao najčešći simptomi hipertenzije navode se : glavobolja, promjene vida, mučnina, drhtanje, krvarenje iz nosa, osjećaj lupanja srca, zujanje u ušima, smetenost, umor, bolovi u grudnom košu.

Liječenje hipertenzije

Cilj liječenja hipertenzije je smanjiti krvni pritisak na prihvatljivu vrijednost i smanjiti rizik od mogućih komplikacija. U liječenju hipertenzije se koriste lijekovi koje propiše liječnik, a njih je važno trajno uzimati i u propisanim količinama (ACE inhibitori, diuretici, blokatori kalcijevih kanala, itd.) Saradnja bolesnika sa liječnikom osnova je liječenja, zbog čega treba uvijek u početku liječenja biti strpljiv, jer nekim lijekovima treba određeno vrijeme da dovedu do normalizacije pritiska.

Veoma važno je mjerenje krvnog pritiska u kućnim uslovima, jer je dokazano da pacijenti imaju veći krvni prtisak kod ljekara nego kod kuće.

Prva mjera u liječenju hipertenzije su higijensko-dijetetske mjere i promjena načina života.

Smanjenje soli u hrani: smanjenje unosa soli smanjuje i količinu tekućine koju tjelo zadržava i tako smanjuje krvni pritisak.

Smanjenje tjelesne težine : smanjenjem tjelesne težine smanjuje se opterećenje srca i krvnih žila. U nekim slučajevima smanjenje tjelesne težine može biti jedini način liječenja.

Kretanje smanjuje opterećenje srca i krvnih žila, samim time pritisak pada, a kretanje otvara stisnute krvne žile i omogućava lakše kretanje krvi. Svakodnevno kretanje i vježbanje prihvatite kao veliki doprinos vašem cjelokupnom zdravlju.

Promjena načina života smanjenjem stresa, mjenjanjem životnih navika kao što je pušenje. Nikotin ima puno veći uticaj na krvne žile pušača sa smrtonosnim posljedicama po srce i mozak, nego katran cigarete na nastanak raka bronha. To znači da pušač ima veću šansu da umre od bolesti srca i mozga, nego od raka pluća.