Obilježen svjetski dan dijabetesa

Povodom svjetskog dana dijabetesa, 14.11.2016. godine, JZU Gradska apoteka Gračanica organizovala je besplatno mjerenje nivoa šećera (glukoze) u krvi. Mjerenje se izvodilo u saradnji sa učenicima trećih i četvrtih razdreda Srednje tehničke farmaceutske škole. Akciji se odazvao veliki broj građana, te su isti imali priliku izvršiti kontrolu nivoa glukoze u krvi, od kojih je kod nekih indicirano da se jave i ljekaru.

Dijabetes je bolest savremenog doba od koje svakodnevno oboljeva sve veći broj ljudi, te je stoga vrlo bitno raditi na prevenciji ove bolesti, kao i kontroli već dijagnosticirane bolesti, što podrazumijeva promjenu životnog stila ka zdravijem i to:

Zdravom ishranom
Redovnom tjelesnom aktivnošću
Prestankom pušenja
Smanjenjem nivoa stresa
Redovnim uzimanjem lijekova (ukoliko je dijagnosticiran dijabetes)
Normalna koncentracija glukoze u krvi natašte kreće se između 4,2mmol/l i 6,1 mmol/l. Dva sata nakon jela vrijednost ne treba prelaziti 7,8mmol/l. Ukoliko vrijednost prelazi 6,1 natašte i 7,8mmol/l nakon jela radi se o intoleranciji na glukozu, a vrijednost preko 11 mmol/l smatra se dijabetesom.

Simptomi koji mogu ukazivati da se radi o dijabetesu:

Učestalo mokrenje
Nagli gubitak tjelesne težine
Suha usta
Umor/slabost
Zamagljen vid
Ponavljajuće infekcije, posebno gljivične
Ukoliko se primjete ovi simptomi poželjno je da se prekontroliše nivo glukoze u krvi.

Nedavne novosti